• Ankerplaats impressie januari 2018

  Voortgang Ankerplaats januari 2018

  Voortgang Ankerplaats Afgelopen woensdag 24 januari was er overleg tussen de twee werkgroepen vanuit Mariahoeve en het project Ankerplaats. Besproken werden de wijzigingen [...]
 • Inloopavond Ankerplaats

  Wijkgebouw in Ankerplaats

  Wat is ook alweer het plan? Het is de bedoeling dat Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken hier in de wijk 34 sociale huurwoningen gaat bouwen. Hierbij gaat het [...]
 • Inloopavond project Ankerplaats

  Op woensdag 15 november 2017 wordt er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners van Mariahoeve. Onderwerp is het nieuwe woningbouwplan dat op de plaats komt van het oude [...]

Onze wijkraad

De wijkraad Mariahoeve is er door en voor de bewoners van de wijk Mariahoeve en is het orgaan voor de bewoners om zich te laten horen. De onderwerpen die in de wijkraad worden besproken hebben alleen betrekking op onze wijk. Onderwerpen die breder gaan, worden in de Stadsraad Muiden belegd.
 
Deze site is constant in ontwikkeling. Mist u zaken, meldt dat aan bij de websitebeheerder. Zie de pagina Contact.

Gemeentehuis

Op dinsdag 18 juli 2017 is het project Ankerplaats van Wooncorporaties Gooi en Omstreken gekozen als vervanging van het oude gemeentehuis in de Mariahoeve. Het gemeentecollege heeft unaniem besloten het advies van de beoordelingscommissie, waar onder meer 15 vertegenwoordigers van de wijk in zaten, over te nemen.

Wilt u meer lezen, kijk dan op de pagina project Ankerplaats.

Aanspreekpunt gezocht

Op 27 maart aanstaande is er een informatiemarkt voor het herstelplan voor de Oostelijke vestingwallen van Muiden. Deze informatiemarkt vindt plaats in de Kazerne en begint om 19.30 uur.

Er wordt een klankbordgroep samengesteld ter begeleiding van dit planproces. Het project wil graag een vertegenwoordiger van de aangrenzende wijken hierin laten deelnemen.

Vanuit de wijk Mariahoeve wordt een goed aanspreekpunt gezocht. Iemand die enthousiast is, constructief en het belang van de wijk wil representeren.

Ben je geïnteresseerd en wil je de wijk vertegenwoordigen, stuur dan een mail naar secretaris@wijkraad-mariahoeve.nl

Aanpak achterstallig onderhoud Mariahoeve

De verloedering van onze wijk Mariahoeve is al tijden een doorn in het oog. De wijkraad heeft diverse keren aangedrongen op een gesprek met de gemeente over slechte wegen, kapotte stoeltegels, haperende verlichting en groen dat te welig tiert. We waren dan ook blij dat we op woensdag 17 mei jl. werden uitgenodigd.

In een goed en constructief gesprek met de betrokken vertegenwoordigers hebben we toelichting gekregen over het ontstaan van het achterstallig onderhoud en de manier waarop het aangepakt gaat worden. We hebben het gevoel dat de wijk en haar bewoners volop bij het proces worden betrokken.

Lees verder op Aanpak achterstallig onderhoud.

Aanmelden achterstallig onderhoud

Signaleert u problemen zoals kapotte lantaarnpalen, losliggende of kapotte stoeptegels, straatmeubilair of riolering. Of heeft u last van bomen en planten (overhangend groen), zwerfvuil en afval, ongedierte of wateroverlast. U kunt het allemaal aanmelden via het formulier op de pagina Achterstallig onderhoud.
 
De wijkraad gaat deze zaken bekijken en centraal melden bij de gemeente.

Feestelijke Wijkborrel

Op zaterdag 26 mei werd er van 16.00 tot 20.00 een feestelijke wijkborrel georganiseerd.
 
Er waren de afgelopen maanden mensen weggegaan en mensen gekomen in de wijk. Deze bijeenkomst was bedoeld om onder het genot van een hapje en een drankje de nieuwe mensen te leren kennen en zo de samenhang in de wijk te verstevigen.
 
De wijkborrel was een groot succes. Velen waren aanwezig. Het succes is zeker aanleiding om ook volgend jaar een wijkborrel te overwegen.