• Inloopavond project Ankerplaats

    Op woensdag 15 november 2017 wordt er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners van Mariahoeve. Onderwerp is het nieuwe woningbouwplan dat op de plaats komt van het oude [...]
  • Ankerplaats banner

    Ankerplaats gekozen

    Dinsdag 18 juli jl. heeft het gemeentecollege unaniem gekozen voor het project Ankerplaats door Nikkessen Projecten in samenwerking met Stichting Woningcorporaties Het Gooi [...]

Onze wijkraad

De wijkraad Mariahoeve is er door en voor de bewoners van de wijk Mariahoeve en is het orgaan voor de bewoners om zich te laten horen. De onderwerpen die in de wijkraad worden besproken hebben alleen betrekking op onze wijk. Onderwerpen die breder gaan, worden in de Stadsraad Muiden belegd.
 
Deze site is constant in ontwikkeling. Mist u zaken, meldt dat aan bij de websitebeheerder. Zie de pagina Contact.

Gemeentehuis

Het belangrijkste waar wij momenteel mee bezig zijn. Is de toekomst van het gemeentehuis.

Op dinsdag 18 juli is het project Ankerplaats door Nikkessen gekozen als vervanging van het oude gemeentehuis in de Mariahoeve. Het gemeente college heeft unaniem besloten het advies van de beoordelingscommissie, waar onder meer 15 vertegenwoordigers van de wijk in zaten, over te nemen. Daar zijn wij erg blij mee.

Na de zomervakantie gaan we door met de verdere inrichting van het project. Zo gaat er bijvoorbeeld met de bouwers worden gesproken over een wijkgebouw in het pand voor alle wijkbewoners. Ook deze besprekingen vinden in werkgroepvorm plaats. U kunt zich voor deze werkgroep opgeven.

Wilt u meer lezen, ook over de tijdslijn, kijk dan op de pagina Gemeentehuis.

Aanmelding werkgroep 2

Na de eerste succesvolle stappen, waarbij is gekozen voor het project Ankerplaats, wordt er na de vakantie gestart met werkgroep 2. Deze gaat aan de slag met de verdere details en invulling van Ankerplaats.

Wilt u deelnemen aan deze werkgroep? Meldt u zich dan aan.

Eindelijk aanpak achterstallig onderhoud Mariahoeve

De verloedering van onze wijk Mariahoeve is al tijden een doorn in het oog. De wijkraad heeft diverse keren aangedrongen op een gesprek met de gemeente over slechte wegen, kapotte stoeltegels, haperende verlichting en groen dat te welig tiert. We waren dan ook blij dat we op woensdag 17 mei jl. werden uitgenodigd.

In een goed en constructief gesprek met de betrokken vertegenwoordigers hebben we toelichting gekregen over het ontstaan van het achterstallig onderhoud en de manier waarop het aangepakt gaat worden. We hebben het gevoel dat de wijk en haar bewoners volop bij het proces worden betrokken.

Lees verder op Aanpak achterstallig onderhoud.

Aanmelden achterstallig onderhoud

Signaleert u problemen zoals kapotte lantaarnpalen, losliggende of kapotte stoeptegels, straatmeubilair of riolering. Of heeft u last van bomen en planten (overhangend groen), zwerfvuil en afval, ongedierte of wateroverlast. U kunt het allemaal aanmelden via het formulier op de pagina Achterstallig onderhoud.
 
De wijkraad gaat deze zaken bekijken en centraal melden bij de gemeente.

Trainingsveldje

Inmiddels heeft de wijkraad overleg gehad met de gemeente over het trainingsveldje in de wijk.

Wilt u meer lezen kijk dan op de pagina Trainingsveldje.