2e politieke avond inzake Harmonisatie Parkeerbeleid GM

Harmonisatie parkeerbeleid

De 2e politieke avond inzake Harmonisatie Parkeerbeleid GM verliep rumoerig en chaotisch. Het publiek mengde zich meerdere malen in de discussie hetgeen volgens de voorzitter Herman de Hollander echt niet de bedoeling was. Tijdens deze vergadering was het niet meer mogelijk voor de inwoners van Gooise Meren om mee te spreken. “Meesprekers kunnen zich nog wel schriftelijk tot de raad wenden”, aldus de voorzitter.

De vergadering begon met een presentatie van het voorgestelde beleid door wethouder Van Meerten en de betrokken projectleider. Het was een herhaling van zetten. Dunnetjes werd het voorgestelde beleid nu in een PowerPoint presentatie nogmaals verteld. In de presentatie werden geen nieuwe ideeën gelanceerd of bestaande vragen vanuit de 1e politieke avond beantwoord.

De bedoeling was dat de beschikbare tijd werd verdeeld in vragen over de volgende vier onderdelen:

  1. Parkeerbeleid Gooise Meren
  2. Harmonisatie parkeerregulering
  3. Pilots
  4. Parkeernormen

Toelichting parkeerbeleid

Samengevat komt er op neer dat volgens het voorstel:

  1. betaald parkeren goed samen gaat met vergunninghoudersparkeren
  2. en een blauwe zone goed past in een gebied met gratis parkeren.
Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 1

Mogelijkheid 2

Mogelijkheid 2

Andere mogelijkheden zijn er niet. Deze beperking zorgt er bijvoorbeeld voor dat er in de Mariahoeve waar al sinds jaar en dag met vergunningen wordt gewerkt, geen blauwe zone meer kan zijn. Daarvoor in de plaats worden betaalde bonnenboekjes voorgesteld, wat betekent dat de wijkbewoners duurder uit zijn. Wel stelt het beleid voor om zowel P1 als P2 in Muiden gratis te maken.

Gedurende de anderhalf uur durende vergadering werd er steeds meer onduidelijk. De antwoorden op de vragen die de raadsleden tijdens de 1e politieke avond hadden gesteld, zijn in een digitaal systeem opgenomen inzichtelijk voor raadsleden. Maar een aantal raadsleden had of geen tijd gehad of geen toegang om de antwoorden te bestuderen. Vandaar dat een aantal vragen van de 1e avond nogmaals werden gesteld en besproken. Een aantal raadsleden vonden de toepassing van de 2 mogelijkheden dogmatisch. De chaos was compleet toen de pilots werden besproken. In deze pilots worden de twee hierboven gegeven mogelijkheden gecombineerd. Wat leidde tot de vraag van raadslid Bekkema waarom de Mariahoeve waar vergunninghouders en blauwe zone al wordt gecombineerd niet als pilot kan gelden. Een vraag waar een groot deel van het publiek zich wel in kon vinden.

Weer kwam de vergadering in tijdsnood en kwam de vraag of er een 3e avond moest worden gehouden. Er waren raadsleden die voorstelden om de meningsvormende avond van 7 juni uit te stellen, zodat er meer tijd was voor toelichting. Dit idee werd na stemming afgekeurd, maar wel werd besloten om alleen de onderdelen Harmonisatie parkeerregulering en Parkeertarieven door te laten gaan naar de meningsvormende avond. Dit omdat Gooise Meren verplicht is om harmonisatie nog dit jaar toe te passen en men bang is dat dit doel anders niet wordt gehaald.

Persoonlijk vond ik het een teleurstellende avond. Helemaal toen de wethouder toegaf dat haar niet bekend was wat de parkeerdruk nu eigenlijk in de Mariahoeve was.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.