Aanmelden achterstallig onderhoud

Signaleert u problemen zoals kapotte lantaarnpalen, losliggende of kapotte stoeptegels, straatmeubilair of riolering. Of heeft u last van bomen en planten (overhangend groen), zwerfvuil en afval, ongedierte of wateroverlast. U kunt het aanmelden via onderstaand formulier. Geef bij de beschrijving helder aan, wat het adres is en wat u graag verholpen wilt zien. U kunt een foto van de situatie meesturen. Alleen .png, .gif en .jpg van maximaal 1 MB zijn toegestaan.

De wijkraad gaat de aanmeldingen bekijken en indien valide centraal melden bij de gemeente. Mochten we vragen hebben, dan komen we bij u terug.

 

Formulier Aanmelden achterstallig onderhoud