Aanpak achterstallig onderhoud Mariahoeve

banner-onderhoud-mariahoeve

De verloedering van onze wijk Mariahoeve is al tijden een doorn in het oog. De wijkraad heeft diverse keren aangedrongen op een gesprek met de gemeente over slechte wegen, kapotte stoeltegels, haperende verlichting en groen dat te welig tiert. We waren dan ook blij dat we op woensdag 17 mei jl. werden uitgenodigd.

In een goed en constructief gesprek met de betrokken vertegenwoordigers hebben we toelichting gekregen over het ontstaan van het achterstallig onderhoud en de manier waarop het aangepakt gaat worden. We hebben het gevoel dat de wijk en haar bewoners volop bij het proces worden betrokken.

Het plan en het proces

De aanpak van de wijk Mariahoeve staat niet op zich, maar is onderdeel van het Project Integraal Onderhoud Muiden en Muiderberg. De gemeente is van plan om het achterstallig onderhoud in onze wijk op de volgende punten aan te pakken:

  1. Herstel wegen (alle wegen, ook de achterafsteegjes en brandgangen)
  2. Groenvoorziening
  3. Verlichting
  4. Speelplaatsen
  5. Riool

Inbreng door de wijkbewoners

De gemeente vindt de inbreng vanuit de wijk cruciaal. Wat er moet worden aangepakt, is dan ook deels vanuit de wijk aangedragen.

  1. Het Project Integraal Onderhoud heeft een uitgebreid onderzoek in de wijk verricht.
  2. Wijkbewoners hebben achterstallig onderhoud gemeld bij ons (via de website) of direct aan de gemeente.
  3. Wijkraadsleden zijn door de wijk gelopen. Wat zij hebben aangetroffen, wordt gedeeld met het project.

Bovendien kunnen wijkbewoners een enquête verwachten waarin zijn hun mening over de invulling van het onderhoud kunnen geven.

Alle voorstellen worden bekeken op wenselijkheid en (financiële) haalbaarheid. Daarna maakt het project een voorstel dat met de wijkraad wordt besproken. De gemeente heeft aangegeven gedurende dit traject de vinger aan de pols van het project Verbouw Gemeentehuis Muiden te houden, zodat zaken niet dubbel worden opgepakt.

Naar verwachting zal aan het eind van dit jaar de uitbesteding plaatvinden, waarna begin volgend jaar de werkzaamheden kunnen starten. Onderhoud dat niet zo lang kan wachten omdat het gevaar oplevert voor de bewoners, wordt eerder opgepakt.

Het project aanwezig op de informatiemarkt

Op dinsdag 23 mei vindt in de Kazerne een informatiemarkt plaats, van 19.00 tot 21.00 uur. Ook het Project Integraal Onderhoud is daar vertegenwoordigd. U kunt de heer Ben Berends vragen stellen over het project en het verloop van de procedure. Er zijn ook leden van de wijkraad aanwezig om vragen te beantwoorden.

Aanmelden achterstallig onderhoud

Wilt u nog achterstallig onderhoud aanmelden, ga dan naar de betreffende pagina.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.