Gesprek gemeente over toekomst gemeentehuis

gemeentehuis-mariahoeve

Gisteren (woensdag 21 december) heeft de wijkraad gesproken met de gemeente over de ontstane impasse na het besluit van de raad om ‘uitsluitend sociale woningbouw’ toe te staan op het terrein van het gemeentehuis in onze wijk.

Het was een goed en constructief gesprek, waarin duidelijk werd dat ‘uitsluitend sociale woningbouw’ gelezen moet worden als:

‘Daar waar woningen worden gebouwd moeten deze binnen sociale woningbouw vallen’. Hetgeen inhoudt dat er ruimte is voor andere zaken naast woningen.

De wijkraad is blij met deze uitspraak. Wel hebben we erop aangedrongen dat de opdracht aan de adviseur zo ruim en uitnodigend mogelijk opgezet moet worden, zodat het duidelijk is dat er ruimte is voor creativiteit. Er is ons toegezegd dat we deze opdracht ter inzage krijgen. Onderzocht wordt of de wijk (wijkraad) mag praten met de adviseur om het gevoel van de wijk bij de adviseur tussen de oren te krijgen.

Verwachte tijdslijnen

Gisteren is hebben we ook de verwachte tijdslijnen van de gemeente vernomen:

  • In januari wordt de adviseur door de gemeente geïnstrueerd.
  • Eind januari wordt de opdracht in de markt uitgezet.
  • Februari/maart wordt de werkgroep geïnstrueerd hoe de projectplannen beoordeeld kunnen worden.
  • De projectplannen worden in april /mei verwacht.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.