Enquête Groot onderhoud Mariahoeve

banner-onderhoud-mariahoeve

Dinsdag 6 juni jl. namen Marga van der Kroon, Henk Beenen en Cor Rijnbeek namens de Wijkraad Mariahoeve – naast het achttallige gemeentelijke projectteam met Ben Berends als projectleider en Alfred Reurink van het communicatieadviesbureau We ask YOU! – deel aan de eerste van vier te houden vergaderingen aangaande het maken en uitbrengen van een enquête aan de inwoners van de wijk Mariahoeve. Een belangrijke enquête waarvan de uitkomsten mede de basis zullen vormen van een groot-onderhoudsproject betreffende de wijk Mariahoeve.

Zie het als een inventarisatie van wat u als inwoner belangrijk vindt en wat u als prioriteit van aanpak ziet ten aanzien van het onderhoud van onze wegen, voetpaden, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, straatmeubilair, verlichting en riolering. Een zeer belangrijke zaak dus in het streven naar een ideale woon- en leefomgeving voor een periode van minstens 10 tot 15 jaar. Wel moeten we ons realiseren dat de speelruimte voor bijvoorbeeld extra voorzieningen beperkt is en gebonden is aan het beschikbare gemeentebudget dat hiervoor is vrij gemaakt of wordt. De gemeente zelf beoogt een efficiënter beheer, verbetering en onderhoud van onder meer de groenvoorziening door delen van het groen te renoveren. Zo vormen de vele in blokvorm geknipte hagen een flinke kostenpost en leveren sommige bomen overlast op in de vorm van oppervlakkige wortelgroei op de meestal smalle voetpaden.

verwaarloosde boomspiegel

Zoals de planning er nu uit ziet zal deze enquête in september worden uitgezet – schriftelijk en online – onder u als inwoners van onze wijk. Uiteraard moet er oog zijn op vernieuwingen en verbeteringen, maar het streven is er wel op gericht het unieke groene karakter en de in de jaren ’70 opgezette structuur en stijl van onze wijk te handhaven en zo mogelijk te waarborgen. Deelname aan de enquête geeft u inspraak hoe uw wijk er in de nabije toekomst uit komt te zien. Doen dus!

Cor Rijnbeek/ 06.06.2017

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.