Vervolg Politieke avond Harmonisatie parkeerbeleid GM

Op maandag 22 mei jl. werd de politieke avond over de Harmonisatie parkeerbeleid Gooise Meren gehouden. Het betrof een beeldvormende bespreking. Dit houdt in dat er meesprekers zijn vanuit de 4 kernen die hun visie kunnen geven op het voorgestelde beleid. De aanwezige raadsleden kunnen vragen stellen aan zowel de meesprekers als de indieners van het voorstel. In dit geval was het voorstel ingediend door wethouder Mirjam van Meerten.

Meesprekers vanuit Muiden waren Karel Wiegert voor de wijkraad en Marcella Visée voor de stadsraad.

Daarnaast waren er ook meesprekers vanuit Naarden en Bussum. In totaal waren 8 meesprekers aanwezig.

De belangrijkste punten c.q. vragen van Karel en Marcella waren:

  1. Behoud blauwe zone in plaats van bonnenboekjes (voor met name mantelzorg, wijkzorg, bezoek kinderen)
  2. Gelijke behandeling stadskernen (Muiden is vergelijkbaar met Naarden, maar in Naarden kun je in de kern 1 uur gratis parkeren, waar in Muiden alles betaald moet worden)
  3. Waarom worden de wijken buiten de kern in Muiden anders behandeld dan de wijken buiten de anderen kernen?
  4. Meer toegankelijkheid creëren voor ondernemers.

Dit onderdeel duurde van 20.00 uur tot 21.30 uur. En toen waren er nog steeds veel vragen. Veelal werd ook de visie achter het parkeerbeleid gemist. Daarom is de agendacommissie gevraagd om een nieuwe politieke avond te organiseren. Deze staat gepland op dinsdag 6 juni aanstaande, vanaf 19.30 uur. De agendacommissie heeft bepaald dat het vervolggesprek bedoeld is om het beeldvormende gesprek tussen raadsleden en de wethouder af te ronden. Om die reden is er voor gekozen om meesprekers dit keer geen ruimte te geven. Een ieder is wel van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de publieke tribune. De vergadering vindt plaats in het Stadskantoor in Naarden, Raadhuisstraat 2. Voor meer informatie zie de site van Gooise Meren.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.