Verslag bijeenkomst 15 september 2016

bijeenkomst-gemeentehuis-mariahoeve

De Kazerne was goed bezet, volle bak, naar schatting 100 personen.

Inleiding door Hans over de oprichting van de Wijkraad.

Er zijn 7 personen naar voren gekomen bij de oprichtingsvergadering. Wim Gerritsen, Patsy Schulp, Guus Kroon, Marga van der Kroon, Hein van der Gun, Karel Wiegert en Hans van der Steen. Hein en Guus gaan zich richten op de ouderenzorg en het vervoer. De andere 5 leden buigen zich over de toekomst van het gemeentehuis. Om meer duidelijkheid te krijgen over de wensen en ideeën van de bewoners van de Mariahoeve is er in juli een enquête gehouden.

Presentatie Karel

De uitslag van de enquête is door Karel Wiegert gepresenteerd.

17 punten zijn voorgedragen.

De enquête heeft het volgende opgeleverd:

 1. Geen sloop van gemeentehuis en gymzaal.
 2. Geen 4 bouwlagen, hooguit 3 met een kap.
 3. Richt het gemeentehuis in als multicultureel centrum.
 4. Meer aandacht voor de zorg voor senioren.
 5. Meer aandacht voor de jongeren.
 6. Parkeren en groen in stand houden of zelfs uitbreiden.

Voorstel wijkraad:

Naar aanleiding daarvan heeft de wijkraad voorgesteld om het accent te leggen op behoud van het gemeentehuis en gymzaal, mits het financieel haalbaar is, gelet op het belang van de sociaalmaatschappelijke vraagstukken die in deze wijk leven. Door de vergrijzing van deze wijk zal de zorg voor ouderen toenemen, eenzaamheid en te weinig doorstroming. Er is behoefte aan aan dynamiek en doorstroming. Geen hoogbouw, maar wijk-gerelateerde bebouwing (3 met een kap) en aandacht voor het parkeren, maar als het kan ook ruimte voor jongeren.

Gemeentehuis behouden en verbouwen zo mogelijk 10 tot 15 appartementen aanbouwen. Woongroep in stichtingsvorm gieten zodat de huur van de appartementen ook betaalbaar blijven. De woningen zodanig inrichten dat het een aanwinst is voor de zorgvraag van ouderen, gelijkvloers, alarminstallatie, zorg gerelateerde voorzieningen, lift, geen drempels, inductie koken of maaltijdvoorzieningen, e.d. De aanwezigen konden zich hierin vinden en wensen de wijkraad veel succes toe.

Er kwamen nog een aantal aanvullende vragen:

 • De opdracht is om er sociale woningbouw op deze locatie te realiseren. Hoe gaat de wijkraad het college en de raad overtuigen dat dat niet nodig is of kan?
 • : Als de huidige huurwoningen verlaten worden dan kunnen anderen deze als goedkope huurwoning weer aangeboden krijgen.
 • Als de huidige huurwoningen verlaten worden, dan zullen deze woningen door de hoge huurprijs in de vrije sector gaan vallen en ontstaat er geen doorstroming. Waar moet de doorstroming dan vandaan komen? Dan komen er nog minder sociale huurwoningen.
 • De nieuwe bewoners van de appartementen kunnen ook uit de andere wijken van Muiden komen, waar de huren lager zijn.
 • De gemeente kan in overleg met de woningbouw ook voor subsidies zorgen. Er werd ook opgemerkt dat de huurwoningen in de Mariahoeve aan statushouders gegeven is en zal worden.
 • De grondprijs voor het gemeentehuis kan laag blijven, omdat het gebouw en gymzaal zeker, grotendeels zijn afgeschreven. Er is ook gezegd door de wethouder dat men het gemeentehuis niet voor de hoogste prijs zal verkopen.
 • Er werd opgemerkt dat de opbrengst van het gemeentehuis gebruikt moet worden voor de verbouwing van het gemeentehuis in Bussum.
 • Het geld voor de verbouwing hoeft niet alleen uit de opbrengsten van Mariahoeve gemeentehuis te komen. Het kan ook aangevuld worden met de financiën, die beschikbaar zijn uit het participatiefonds. In het kader van de WMO heeft de gemeente ook een taak om de ouderenzorg op peil te brengen en te houden. Op dit moment loopt de gemeente daarin achter, zie rapport Nivel en Vaam. Door het oude gemeentehuis als multicultureel centrum in te richten met de nodige zorgvoorzieningen kunnen ze een dubbelslag slaan.
 • Kunnen er ook appartementen voor jongeren gebouwd worden?
 • Dat nemen we als opmerking mee en er zal een plan gemaakt moeten worden waarbij alle huurwoningen en appartementen van deze wijk en de nieuw te bouwen locaties afgewogen worden.
 • Weet de wijkraad ook hoeveel ouderen er naar een zorg-gerelateerd appartement zouden willen? Hoeveel woningen zouden er in deze wijk vrij kunnen komen als ouderen gestimuleerd worden om te verhuizen?
 • Dat weten we niet en zouden we nog eens kunnen onderzoeken, we denken op dit moment een stuk of 10, maar dat is niet getoetst.

 

Strategie:

Accent leggen op achterstand inlopen mbt de ouderenzorg. WMO.

Accent leggen op zodanig bouwen/aanbouwen dat dit gecombineerd wordt met zorg-voorzieningen. Organisaties die dit in hun plan opnemen de voorkeur geven. Organisaties die ook voor de toekomst een lage instroom kunnen garanderen, de huur uit de opbrengst weer terug laten stromen in de woningen en voorzieningen in de vorm van een stichting, waar geen winst mag worden gemaakt, zodat er betaalbare huurwoningen blijven.

De kaders in deze richting aanpassen.

De aanwezigen stonden hier voor 98% achter.

Tenslotte hebben zich nog vier nieuwe kandidaten opgegeven. Henk Beenen en Marjon ten Haring, Marja Renema en Cor Rijnbeek.

 

Verslag 17 september ’16

Hans van der Steen

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.