Wijkgebouw in Ankerplaats

Inloopavond Ankerplaats

Wat is ook alweer het plan?

Het is de bedoeling dat Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken hier in de wijk 34 sociale huurwoningen gaat bouwen. Hierbij gaat het om:

  • 21 3-kamer woningen (76m²)
  • 13 2-kamer woningen ( 63m²)

De doelgroep

De doelgroep is een mix van bewoners uit het sociale huursegment. Het huurniveau voor 70% van deze woningen is 593 euro. De woningen dragen bij aan een betere doorstroming in Muiden. Over de toewijzing vindt afstemming plaats tussen de gemeente en Het Gooi en Omstreken.

De inloopavond

Woensdag 15 november was er in de Kazerne een inloopavond voor de wijkbewoners van Mariahoeve. De belangstelling vanuit de wijk was groot, veel mensen lieten zich voorlichten door de aanwezige projectleden, waaronder het ontwerpbureau Atelier Dutch en Het Gooi en Omstreken.

De vragen die werden gesteld gingen onder andere over het parkeren, het gewenste wijkgebouw en de angst voor verpaupering van onze wijk. Er zijn diverse ideeën geopperd. Deze konden direct worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde ideeënbus.

De projectontwikkelaar gaat verder aan de slag met alle geopperde vragen en suggesties.

De wijkraad stelt een klankbordgroep samen. Deze groep behartigt de belangen van de wijkbewoners en houdt Mariahoeve goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wijkgebouw

De wijkraad gaat ook suggesties aandragen voor de invulling van het wijkgebouw. Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken heeft aangegeven daarvoor open te staan, maar wil wel concrete plannen zien. Heeft u interesse om hier invulling aan te geven of weet u iets wat u graag in de wijk zou willen, meld u het dan bij de wijkraad!

Binnenkort willen we met alle geïnteresseerden rond de tafel om inhoudelijk tot een goed plan te komen, zodat we dit aan Het Gooi en Omstreken kunnen presenteren.

2 Comments on Wijkgebouw in Ankerplaats

  1. Ik meld mij even bij de wijkraad. Wil heel graag kijken wat de invulling kan worden van een wijkgebouw en of ik misschien daar een bijdrage in kan leveren

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.