Voortgang (ver)bouw gemeentehuis

gemeentehuis-mariahoeve

Dinsdag 18 april is de werkgroep gemeentehuis Mariahoeve bij elkaar geweest voor de toelichting op het te volgen proces voor de verbouw gemeentehuis. De toelichting werd gegeven door de projectleider Anja Derksen van de gemeente.

Het was een goede bijeenkomst. Bijna de gehele werkgroep gemeentehuis Mariahoeve kon bij de toelichting aanwezig zijn.

De belangrijkste punten:

  • Voor het beoordelen van de ingediende plannen is een beoordelingscommissie ingericht. Deze commissie bestaat uit 2 teams:
  1. Professionals (veelal beleidsadviseurs) en
  2. de werkgroep gemeentehuis Mariahoeve.
  • De rol van werkgroep gemeentehuis Mariahoeve is adviserend en de stem telt voor 50% mee.
  • De beoordeling is het zwaarst op de kwaliteit van de plannen. Prijs telt uiteraard ook mee, maar deze is volgens de projectleider niet van doorslaggevende waarde.
  • De uiteindelijke beslissing ligt bij het college en/of raad.

 

Proces

De planning van het proces is als volgt.

 

Datum Acties
20 april Indienen en vastleggen plannen bij de notaris
20-30 april Het checken of de ingediende plannen/partijen voldoen aan de vormvereisten en op financiële draagkracht en haalbaarheid
1 – 9 mei De preselectie van de plannen die niet voldoen aan de kaders. Plannen die hier onvoldoende scoren vallen af.
11-23 mei Collegebesluit preselectie
24 mei – 4 juni De complete kwaliteitstoets. Plannen worden gerangschikt van hoog naar laag.
5 juni Opening van de financiële biedingen
6 juni Uitnodigen voor de pitch
26 juni Pitch van de 3 best scorende plannen
28 juni – 11 juli Eindbeoordeling plus opstellen advies
18 juli Bepalen keuze

 

De inbreng van de werkgroep gemeentehuis Mariahoeve is aangegeven met een kleur.

De rol van de werkgroep gemeentehuis Mariahoeve als onderdeel van de beoordelingscommissie is dus de volgende:

  1. Voert preselectie uit op plannen die niet voldoen aan de kaders
  2. Toetst de plannen aan de opgestelde toetsingscriteria
  3. Maakt een eindbeoordeling naar aanleiding van de pitch.

 

Plannen

Inmiddels is bekend dat er 7 aanbiedingen bij de notaris zijn vastgelegd. Drie daarvan voldoen niet aan de gestelde eisen en komen in aanmerking voor de preselectie.

De eerstvolgende stap voor de werkgroep is deze preselectie van de plannen die niet voldoen aan de kaders. We houden u op de hoogte.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.