Werkgroepleden gezocht

gemeentehuis-muiden

Zoals u weet, heeft onze gemeente plannen met het oude gemeentehuis in onze wijk. Naar aanleiding van die plannen hebben wij, de wijkraad Mariahoeve i.o. in augustus jl. door middel van een enquête u een aantal vragen gesteld. Bijna 50 procent van de wijk heeft haar mening gegeven. Daar zijn wij heel blij mee. In een bijeenkomst op 15 september jl. in de Kazerne is de uitslag toegelicht.

De wijkraad is met de uitslag richting het college van de gemeente teruggegaan en is momenteel in onderhandeling over de aanpassing van de kaders. In die onderhandeling heeft de gemeente voorgesteld om een werkgroep vanuit de wijk samen te stellen om in het verdere traject de ingediende plannen ten aanzien van het gemeentehuis te bekijken en te beoordelen. Zoals het er nu uitziet, zijn er 2 werkgroepen nodig. Eerst gaat er een werkgroep de plannen (houtskoolschetsen) van de diverse projectontwikkelaars bekijken en beoordelen op zowel haalbaarheid als wenselijkheid. Daarna komt er vanuit deze werkgroep gezamenlijk met de ambtelijke werkgroep (iedere werkgroep heeft 50% inbreng) één voordracht voor het gemeentecollege. Verwachte einddatum van dit traject is mei 2017.

Daarna gaat, na goedkeuring door het college en de gemeenteraad, de 2e werkgroep aan de slag met de verdere details en invulling.

Daarmee komen wij bij u. Wilt u onderdeel uitmaken van één van deze werkgroepen?

Zo ja, meld u dan vóór 24 november 2016 aan op onze aanmeldpagina. Omdat wij vanuit de wijkraad een gewogen vertegenwoordiging vanuit de wijk willen, vragen wij u ook uw leeftijd, opleiding, beroep, reden om zitting te willen nemen in de werkgroep, en keuze van werkgroep op te geven.

Let op! U mag geen banden hebben met projectleiders, makelaars en/of andere belanghebbenden.

Een werkgroep gaat uit maximaal 15 personen bestaan. Het is nog niet bekend over hoeveel plannen het gaat en hoeveel werk c.q. tijd er dus in gaat zitten.

Na 24 november gaat de wijkraad de eerste werkgroep samenstellen. We houden u daarvan op de hoogte, ook als u geen deel kunt uitmaken van deze werkgroep.

 

Update 2-12-2016:

De 1e werkroep is samengesteld. De leden zijn via mail  op de hoogte gesteld. U kunt zich nog wel voor de 2e groep opgeven.

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.